panelarrow

Stenbergsau

En faktablogg om sauehold. Oppdateres ca en gang pr uke

Familien Stenberg

Familien Stenberg består av to små og to store mennesker, en hund, noen og tjue høner og 75 vinterfôrede sauer. Navnet våres stammer fra bruket der vi bor, Stenberg. Vi driver jorda selv og produserer fôr til sauene. Bloggen omhandler våres drift og sauehold generelt.