panelarrow

Stenbergsau

En faktablogg om sauehold. Oppdateres ca en gang pr uke

Hva vet vi egentlig om sauens tenner?

| 0 comments

Hva vet vi egentlig om sauens tenner? Jeg har inntrykk av at mange kanskje ikke vet all verden, men noe er faktisk greit å vite. Sauen har, som oss, behov for friske tenner for å kunne bearbeide fôret. Den bruker fortennene til å rive av beitegras, mens den bruker jekslene til å male fôret.

Sauen har ikke fortenner i overkjeven, det er bare en hornplate som underkjevens fortenner biter imot. I underkjeven har sauen 8 fortenner. Den har ikke hjørnetenner hverken i over- eller underkjeven. Når sauen er utvokst og har fullt tannsett, har den 32 tenner, det samme som mennesker har. Sauen har mange jeksler, 6 stk både oppe og nede på hver side.

Underkjeven hos drøvtyggere er smalere enn overkjeven, så de kan bare tygge med ei side om gangen, men de kan bevege kjevene sidelengs. Tunga og tennene bidrar til den mekaniske bearbeidinga av fôret. Når sauen spiser fôret for første gang, tygges det bare litt før det svelges. Senere gulpes det opp og tygges om igjen (drøvtygging).

Lammene får fortennene med ca en ukes mellomrom fra fødselen av, disse tennene som kommer da er melketenner og vil felles senere. De tre fremste jekslene er også melketenner, disse kommer ved ca 2-6 ukers alder. De tre bakerste jekslene som kommer er ikke melketenner, den første kommer ved ca 3-5 måneders alder, den andre kommer ca ved 9-12 måneders alder og den siste jekselen kommer når sauen er mellom 18-24 måneder. Disse tre jekslene felles ikke.

Melketennene er mye smalere enn de permanente tennene, og utseende på fortennene kan derfor brukes til å bestemme alder på dyra. Felling av fortenner begynner fra midten. De felles ved 1,5, 2-, 2,5- og 3 års alder. En sau som har 4 store, brede fortenner og 2 små, smale på hver side av disse er altså ca 2 år gammel. De 3 fremste jekslene skiftets ved ca 2 års alder.

Lam født 2015. 8 melketenner.

Lam født 2015. 8 melketenner.

Gimre født 2014. 2 store, permanente tenner i midten og 6 melketenner

Gimre født 2014. 2 store, permanente tenner i midten og 6 melketenner

Sau født 2013. Fire permanente tenner i midten foran og fire melketenner.

Sau født 2013. Fire permanente tenner i midten foran og fire melketenner.

Eldre sau med 8 permanente tenner.

Eldre sau med 8 permanente tenner.

 

Det er noe økt fare for sykdommer når sauen feller tenner, dette fordi bakteriene enkelt kommer til når det er åpne sår. Listeriose og toksoplasmose er to eksempler.

Sauens tenner bør sjekkes jevnlig og i alle fall hvis man ser avmagring eller at sauen tygger unormalt. Sikling og at sauen spytter ut ørten kan også være symptomer på at noe kan være galt. Det er enkelt og sjekke fortennene for da trekker man bare leppene til side. Jekslene sjekker man ved å kjenne på utsiden av kinnet og langs kjevene – man kan oppdage de fleste problemer ved å gjøre det slik. Det kan nemlig være vanskelig å åpne sauens munn nok til at man ser godt nok inni der, sauen kan heller ikke åpne munnen på «vidt gap»

Stort sett er det mer alvorlig om sauen har problemer med jekslene enn med fortennene.

Når man sjekker sauens tenner bør man se eller kjenne etter:

  • Hevelser eller klumper langsmed kjeven, dette tyder på at det kan være problemer med jekslene.
  • Løse tenner, brekte tenner, om de mangler tenner eller om de er ujevnt slitt eller helt nedslitt.
  • Skarpe tannspisser hos dyr med unormal tannstilling. De har ofte tyggeproblemer og sår i tannkjøttet.
  • Overbitt og underbitt. NB dette er arvelig!

 

Dårlige tenner er en vanlig utrangeringsårsak hos sau, spesielt fra 5-6 års alderen. Tannproblemer vil ofte føre til smerter og problemer med å tygge slik at fôropptaket blir nedsatt, og er en av de vanligste årsakene til avmagring.

 

Legg gjerne igjen en kommentar eller send oss en mail hvis det er spesielle temaer dere ønsker vi skal skrive om.

Legg igjen en kommentar

Required fields are marked *.