panelarrow

Stenbergsau

En faktablogg om sauehold. Oppdateres ca en gang pr uke

Toksoplasmose

| 0 comments

I år har vi muligens en liten bekymring her på bruket. Påsettlammene står nemlig i en låve som ikke er blitt brukt på mange år. Den har stått tom og dermed har mange katter gått fritt ut og inn i låven. Dette medfører økt fare for toksoplasmose. Heldigvis har jeg kun sett eldre katter vandre ut og inn, men man har selvfølgelig ingen garanti. De siste månedene har vi ikke sett katter her, det er nok takket være hunden vår. Vi har ikke hatt tilfeller av kasting tidligere, så vi må bare krysse fingrene for at vi slipper det i år også.

Toksoplasmose forårsakes av den encellede parasitten Toxoplasma gondii. Under norske forhold er det kun katt og gaupe som kan skille ut parasitten i avføringen, først og fremst unge dyr. En katt som smittes, skiller kun ut oocyster (mikroskopiske egg) fra rundt en til tre uker etter at den blir smittet, til gjengjeld kan den da skille ut store mengder. Oocystene kommer ut med kattens avføring. Oocystene er svært motstandsdyktige og kan være smittsomme i måneder og opptil over ett år i fuktig miljø.

Hos sau skjer smitten hovedsakelig via katteavføring i fjøset, på beite eller ved at silofôret inneholder oocyster. Mus og andre gnagere er ofte smittet med toksoplasma, og er med på å opprettholde smitten hos kattene.

De fleste kattene blir smittet i ung alder og blir ikke særlig syke, de blir også raskt immune mot parasitten. Hos sau kan sykdommen vise seg som abort. Søyer og lam som ikke er drektige, men blir smittet av parasitten blir vanligvis ikke syke, men utvikler immunitet.

Mennesker smittes vanligvis via dårlig varmebehandlet kjøtt fra sau og gris, eller via uvaskede grønnsaker og bær forurenset med toxoplasmaoocyster.

Toksoplasmose er en svært vanlig årsak til kasting (abort) hos sau. Ca 80% av all kasting hvor diagnose er stilt, skyldes toksoplasmose. Først og fremst blir foster og fosterhinne angrepet. Andelen søyer i flokken som kaster samme år grunnet toksoplasmose kan variere sterkt. Kastingen skjer hovedsakelig 3-4 uker før lamming, selv ved tidlig infeksjon. Ved tidlig infeksjon kan også fosteret dø, gå i oppløsning og bli tatt opp i sauen. Derfor kan infeksjon i flokken også vise seg som at mange av søyene tilsynelatende har gått lamtomme. Andre symptom er at etterbyrden ikke slipper og sauen får byrd-betennelse.

Når ei søye blir smittet med Toxoplasma gondii, vil parasitten spre seg via blodbanene og danne vevscyster. Det er sjelden at søyene selv blir syke. Noen parasitter finner veien til fosterhinnene og forårsaker vevskade og funksjonssvikt. Parasitten vil også infisere selve fosteret og gi forskjellige skader avhengig av tidspunktet for infeksjon. Ved smitte før dag 55 vil omløp (at søya kommer i ny brunst på tross av paring eller inseminering) vanligvis være eneste symptom. Ved smitte midt i drektigheten er abort tre til fire uker før forventet lamming vanlig. Det er vanligst at de unge søyene aborterer, da eldre søyer ofte er immune. Toksoplasmose kan gi ett dødt og ett levende lam, eventuelt med stor forskjell i utviklingsstadium. Dersom et svakt lam overlever de første et til to døgnene, har det gode sjanser for å vokse opp. Ei søye som smittes de siste 50 dagene av drektigheten, kan føde levedyktige lam som er toksoplasmosesmittet.

Hvis søyene begynner å abortere, er det somregel så sent i drektighetsperioden at skaden allerede har skjedd. Samtidig vil søyer som på dette tidspunktet blir smittet, være kommet så langt at infeksjonen ikke vil ha skadevirkninger på fosteret.

Det er nesten umulig å gardere seg mot toksoplasmose, men noen tiltak kan redusere risikoen. Det finnes bla vaksine mot toksoplasmose, Toxovax, i Norge er den tilgjengelig på godkjenningsfritak. Vaksinen har svært kort holdbarhet, slik at det krever god planlegging. Ved å holde katter, særlig unge dyr, unna fjøset og fôrlageret, reduseres faren. Silo- og rundballefôr kan ha med seg parasitten og bør helst gis til eldre dyr når de går drektige. Ved å gi de yngste søyene høy kan man også redusere smittefaren. Det kan også være lurt å holde ungsauen unna gårdsnære beiter de første tre til tre og en halv månedene etter parring, da det er mer katteavføring der. Undersøkelser har vist at det er redusert risiko for smitte i fjøs med strekkmetall, antagelig fordi talle er et mer fristende oppholdssted for katten.

I en norsk undersøkelse ble antistoffer mot Toxoplasma gondii funnet i 44 % av sauebesetningene. Det ble funnet høyere andel av positive besetninger der det var katt i fjøset, og lavere i fjøs med strekkmetallgolv i bingene.

Legg igjen en kommentar

Required fields are marked *.