panelarrow

Stenbergsau

En faktablogg om sauehold. Oppdateres ca en gang pr uke

Fôring av sau gjennom vinteren

| 0 comments

Fôring er et svært viktig tema, og det er mye å hente på å fôre på en god måte. Fôret skal tross alt dekke sauens behov for energi, og gi næringsstoffer til vedlikehold og produksjon av fostre, melk, kjøtt og ull. Fôret skal også inneholde nok vitaminer og mineraler. I tillegg skal også fôret tilfredsstille sauens behov for tygging og drøvtygging. På beite bruker sauene ca 8-10 timer hver dag på fôropptak, det er viktig at den også inne får tilfredsstillende med grovfôr. Man bør ta fôrprøver for å se på energi, protein, gjæringskvalitet og mineralinnhold. Her på Stenberg har vi ikke tatt fôrprøver selv om vi er klar over at vi burde ha gjort det. En fôrprøve koster fra ca 700kr og oppover. Har man godt grovfôr trenger man ikke fôre all verden med kraftfor, men er grovfôret av dårligere kvalitet vil behovet for kraftfôr øke betraktelig.

I tillegg er holdvurdering et godt verktøy man bør benytte seg av jevnlig. I drektigheten kan man benytte seg av det i første til midtre tredjedel av drektigheten, men mot slutten er fosterveksten så stor og energiunderskuddet kan bli betydelig før man ser endringer i holdet.

Holdpoengskalaen med fettlag og muskelmasse ved ulike holdpoeng.

Holdpoengskalaen med fettlag og muskelmasse ved ulike holdpoeng.

 

Fôring er også en viktig del av produksjonsstyringen i en besetning. Fôret har stor betydning for antall fødte lam, melkeproduksjon, tilvekst og slaktekvalitet.

Sauen bør være i godt hold inn mot paringen. Det er tross alt høsten som er starten på den nye sesongen innen sauehold. For søyer pleier ikke dette å være noe problem, men lam som selv er i vekst har behov for ekstra fôr både for å komme i greit hold og å vokse. Gimrer (søyer som er 1,5 år gamle) er ofte magre hvis de hadde lam på våren, og bør derfor fôres slik at også de er i godt hold inn mot paringen.

Gimrene har tannfelling om høsten, noe som kan gjøre at de kan få problemer med grovfôropptaket og muligens ha behov for noe ekstra kraftfôr. Igjen så er det holdet som er avgjørende.

Vi har ikke mulighet til å dele oppe sauen i så mange grupper som ønskelig her på Stenberg siden de går på utegang og har fri tilgang på grovfòr ute. Her har vi kun skilt påsettlammene i fra resten, men de siste 5-6 ukene før lamming deler vi de opp i flere grupper slik at vi kan fôre de så godt som mulig inne. Vi har også fostertelling som gjør fôringen betraktelig lettere. Ser vi at noe ikke er helt som det skal med en eller flere av sauene har vi mulighet til å sette de for seg selv, men da må de stå inne hele tiden.

Fôringa på vinteren bør legges opp slik at de voksne søyene beholder høstvekta, mens gimrer og lam bør legge på seg.

For å kunne regulere fôringsmengden i forhold til hold er det en fordel at ulike aldersgrupper og dyr i ulike hold deles i grupper i hver sine binger. Voksne søyer kan vanligvis dekke næringsbehovet sitt med bare grovfôr, men de bør ha tilgang på mineraler daglig. Mineralene bidrar også til å kunne utnytte grovfôret bedre ved at vommikrobene får noe lett tilgjengelig næring.

Slaktede lam. Slakteklasse U- til venstre og P- til høyre

Slaktede lam. Slakteklasse U- til venstre og P- til høyre

De siste ukene før lamming er fostertilveksten stor, og energibehovet til søyene øker tilsvarende, men det er avhengig av om det er ett eller flere fostre. Søyer som har flere fostre får vanligvis redusert plass i magen og mindre magemål. De får da også mindre plass til å ta opp store mengder grovfôr, som må erstattes med kraftfôr. Det er viktig at de skilles fra de søyene som trenger mindre kraftfôr for at de skal opprettholde holdet.  De må også ha litt å tære på når melkeproduksjonen starter.

Tror og håper disse påsettlammene vil gi oss fine lam til våren

Tror og håper disse påsettlammene vil gi oss fine lam til våren

En bør gradvis øke mengden kraftfôr de fem-seks siste ukene før lamming hos søyene, men man må være OBS på at for sterk fôring på slutten av drektighetstida vil gi store fostre og økt fare for harde fødsler. Har man fostertelling, og man vet hvem av søyene som får ett lam, kan det være aktuelt og redusere kraftfôrmengden de siste ukene før lamming. I fjor hadde vi noen påsettlam som vi helt klart hadde fôret for hardt, da lammene ble så store at de ikke overlevde fødselen. Dette på tross av at vi hadde fôret de svært lite med kraftfôr de siste ukene før lamming. Veldig bittert, men når man har vært uheldig må man ta det som læring. I år har vi bestemt oss for at vi skal redusere ned til ingenting de siste ukene(vi vurderer selvfølgelig hvert enkelt tilfelle) for å se om det kan hjelpe. Lite er så grusomt som når lamminger ikke går som det skal…..

Legg igjen en kommentar

Required fields are marked *.